Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

 

Kellele: OÜ Wild,

Kuma tee 8,

Peetri alevik, 75312.

Info@wildberry.ee

 

— Käesolevaga taganen (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*)

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi

— Tarbija aadress

— Tarbija allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev